ספרים

ניגון הזמן - שבעות

דרושים על דרך הסוד בעניין חג השבועות....

אור יואל - שמות

דרושים בפרדס התורה והזמנים, לפי פרשיות התורהמוסד הרב קוק - ירושלים...

אור יואל - ויקרא

דרושים בפרדס התורה והזמנים, לפי פרשיות התורהמוסד הרב קוק - ירושלים...

אור יואל - במדבר

דרושים בפרדס התורה והזמנים, לפי פרשיות התורהמוסד הרב קוק - ירושלים...

אור יואל - דברים

דרושים בפרדס התורה והזמנים, לפי פרשיות התורהמוסד הרב קוק - ירושלים...

ניגון הזמן - חנוכה - ט”ו בשבט - פורים

דרושים על דרך הסוד בעניין מועדי ישראל – חנוכה - ט”ו בשבט - פורים....

ספר מפתחות הגן

דרושים על פרשיות התורה, מועדי ישראל וערכים ביהדות על דרך הפנימיות והסוד....

ספר ע”ב שמות

ביאור סוד הע”ב שמות....

La Torah des Kabbalistes

Cours transmis par Rav Yoel Benharrouch...

ניגון הזמן - פסח

דרושים על דרך הסוד בעניין חג הפסח....

ניגון הזמן - שבעות

דרושים על דרך הסוד בעניין חג השבועות....